Kontakt

W-NET s.r.o.

Hajnáčka 233.

980 33

IČO: 44546254

DIČ: SK2022734758

číslo účtu: 2542290857/0200

tel: 0911 51 51 71


Kontakt

W-NET s.r.o.

www.w-net.sk

informácie: 0911 51 51 71
poruchy: 0910 62 03 20

čísla sú dostupné každý pracovný deň 8:00-18:00