Informácie o nás

Spoločnosť W-NET s.r.o. bola založená v roku 2008. Je členom skupiny REGIOTEL. Skupina poskytuje pripojenie na internet vo viac než 100 obciach na juhu Sterdného Slovenska. Naše siete sú navzájom prepojené optickou infraštruktúrou a pre zákazníkov poskytujem prístup cez mikrovlnnú, metalickú a optickú technológiu. 

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 15813/S. Je registrovaná na Telekomunikačnom úrade SR ako poskytovateľ internetového pripojenia.


História a plány spoločnosti

Sieť w-net úspešne funguje od roku 2006 a neustále sa rozširuje a modernizuje. Globálnu kapacitu pripojenia na internet zvyšujeme niekoľko krát do roka, na základe vyťaženia našej linky. V roku 2010 sme úspešne prešli na optickú infraštruktúru v obci Hajnáčka a pokračujeme v Gemerskom Jablonci. V roku 2011 máme naplánovanú modernizáciu na optiku v Novej Bašte a v Tachtách.


Naši užívatelia

Naši užívatelia sú vo velkej miere súkromé osoby a domácnosti, ale poskytujeme pripojenie aj pre podnikateľov a rôzne firmy. Cez našu sieť sú pripojení na internet aj obecné úrady, školy a škôlky v našej lokalite.


Kontakt

W-NET s.r.o.

www.w-net.sk

informácie: 0911 51 51 71
poruchy: 0910 62 03 20

čísla sú dostupné každý pracovný deň 8:00-18:00