02.05.2011 21:22

Výhercovia USB kľúčov

Dňa 2.5.2011 sme vylosovali 10 USB kľúčov medzi užívateľmi spoločnosti Regiotel Medveš s.r.o.

Výhercovia:

Kovács Peter, Nová Bašta

Deák Ján, Večelkov

Csonka Alfréd, Nová Bašta

Gyuricska Štefan, Studená

Margócs Mikuláš, Hajnáčka

Potocsnyi Norbert, Gemerský Jablonec

Szókis Oto, Šurice

Szántó Ladislav, Gemerský Jablonec

Czene Alexander, Petrovce

Básti Štefan, Tachty

Gratulujeme!

—————

Späť


Kontakt

W-NET s.r.o.

www.w-net.sk

informácie: 0911 51 51 71
poruchy: 0910 62 03 20

čísla sú dostupné každý pracovný deň 8:00-18:00