FUP služby w-net

Od 1.10.2010 testujeme prístup bez obmedzenia FUP. Samozrejme v extrémnych prípadoch naďalej budemem aplikovať obmedzenie rýchlosti pripojenia. (Podľa množstva prenesených dát od 100GB/mes)

 

Naše odporúčania pre užívateľov, ktorí plánujú sťahovať väčšie množstvo dát:

  • naplánujte sťahovať väčšie množstvo dát hlavne multimediálneho obsahu počas nočného režimu.

  • Sledujte množstvo prenesených dát aj smerom od Vás (uplink) a podľa možností si uplink obmedzujte.


Kontakt

W-NET s.r.o.

www.w-net.sk

informácie: 0911 51 51 71
poruchy: 0910 62 03 20

čísla sú dostupné každý pracovný deň 8:00-18:00