Akcia: zľava 50EUR s DPH na inštaláciu!

klientské zariadenie

Káblové pripojenie

    25 EUR ***

klientské zariadenie

nové bezdrôtové pripojenie

75 EUR

klientské zariadenie

nové bezdrôtové pripojenie s viazanosťou

    25 EUR ***

klientské zariadenie

Výmena zariadenia za 5Ghz router

     25 EUR ***

Wifi Router

Bezdrôtový smerovač na viac PC

25 EUR

 

*** - akciové ceny sú platné v prípade zmluvnej viazanosti na 24 mesiacov.

 
Kontakt

W-NET s.r.o.

www.w-net.sk

informácie: 0911 51 51 71
poruchy: 0910 62 03 20

čísla sú dostupné každý pracovný deň 8:00-18:00